Dokumenty a osvědčení

Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z obchodního rejstříku

PCI - Sanace, zesilování a izolace betonových konstrukcí a mostů

Firma tímto splňuje podmínky dodržování nejvyšší kvality prováděných prací z hlediska kvalifikačních předpokladů, kdy pracovníci jsou v pravidelných intervalech proškolováni.

PCI - Sanace, zesilování a izolace betonových konstrukcí a mostů
Design pro Severní Stavební, a.s. navrh a vytvořil Jakub Komenda. Vytvořil Tomáš Kapitán.