Pozemní stavby

 • - Zateplení objektů včetně panelových objektů (odstraňování vad – střechy, vnitřní rozvody apod.)
 • - Rekonstrukce objektů formou stavebních úprav (přístavby, nástavby, půdní vestavby)
 • - Bytové domy
 • - Domy s pečovatelskou službou (DPS)
 • - Typový rodinný dům RD MARKÉTA
 • - Unikátní stavby (zpřístupnění skalního hradu Falkenstein v Národním parku České Švýcarsko)

V rámci zpracovávaného projektu je možné zajistit kompletní projektovou dokumentaci k příslušnému účelu

 • - Územní řízení, stavební povolení atd. (dle požadavků na jednotlivou stavbu)
 • - Požárně-bezpečnostní řešení
 • - Architektonické řešení
 • - Stavebně-konstrukční řešení (statika)
 • - TZB – Technické zařízení budov (vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace)
 • - Vytápění, vnitřní plynovod, elektroinstalace včetně osvětlovacího projektu
Design pro Severní Stavební, a.s. navrh a vytvořil Jakub Komenda. Vytvořil Tomáš Kapitán.