Přehled projektů

Rok Investor Název akce
2010 ČEZ VVN - opravy značení stožárů, opravy základů stožárů, čištění základů stožárů, zesilování a výměna ocelových částí stožárů.
2009 ČEZ VVN - opravy značení stožárů, opravy základů stožárů, čištění základů stožárů, zesilování a výměna ocelových částí stožárů.
2009 ČEZ, Distribuce, a.s. Oprava zdvihacího zařízení - TR Chomutov Jih.
2009 ČEZ, Distribuce, a.s. Oprava základu vedení VVN Babylon - Č. Lípa Dubice.
2009 ČEZ, Distribuce, a.s. Oprava základu vedení smyčka Užín.
2009 Josef Baumgartner - ČEZ 1. etapa stavby - nátěry, Česká lípa - Č. Kamenice
2009 ČEZ, Distribuce, a.s. Oprava základu stožárů Výškov - Stranná.
2009 Josef Baumgartner - ČEZ 2. etapa stavby - nátěry, Česká Lípa - Č. Kamenice.
2009 ČEZ, Distribuce, a.s. TR Chotějovice - provozní oplocení
2009 ČEZ, Distribuce, a.s. TR Koštov - rekonstrukce odpadních jímek.
2009 ČEZ, Distribuce, a.s. Oprava zdvihacího zařízení - TR Chomutov Jih.
2009 ČEZ, Distribuce, a.s. Oprava zdvihacího zařízení - TR Chomutov Jih.
2009 ČEZ, Distribuce, a.s. 1 Oprava zdvihacího zařízení - TR Chomutov Jih. 1
2008 Průmstav, a.s. Montáž opláštění HUNTER DOUGLAS_EAST BUILDING - PRAHA.
2008 Průmstav, a.s. Zastřešení atria v objektu "D" ČVUT fakulty stavební - PRAHA.
2008 Průmstav, a.s. Montáž opláštění HUNTER DOUGLAS_AB Kavčí hory - PRAHA.
2008 ČEZ VVN - opravy značení stožárů, opravy základů stožárů, čištění základů stožárů, zesilování a výměna ocelových částí stožárů.
2008 ČEZ, Distribuce, a.s. Oprava základů stožárů Výškov - Počerady.
2008 ČEZ, Distribuce, a.s. Oprava zdvihacího zařízení TR Chomutov - Jih.
2008 ČEZ, Distribuce, a.s. Oprava základů vedení V 188 Užín.
2008 ČEZ, Distribuce, a.s. Oprava základů vedení Výškov - Stranná.
2007 3D Plast, spol. s r.o. LB Dodávka a montáž ocelové konstrukce ČSOB v Praze.
2007 3D Plast, spol. s r.o. LB Montáž hliníkových lamel ČSOB v Praze.
2007 KOCH Czech, s.r.o. Oprava vodovodu.
2007 Průmstav, a.s. Dodávka a montáž ocelové konstrukce_EAST BUILDING - PRAHA.
2007 Severočeská energetika, a.s. Stavební úpravy TR Louny.
2007 ČEZ Oprava základu vedení VVN V340/V356, Údlice.
2006 SKANSKA DS a.s., závod 80 Brno Projekt ZS.
2006 WF Hospital, spol. s r.o. DC Stav. úpravy byt. jednotky v I.NP. Králova Výšina, UL.
2006 WF Hospital, spol. s r.o. DC Stav. úpravy se změnou užívání na ordinaci Králova Výšina, UL.
2006 KOCH Czech, s.r.o. Oprava vnitřní kanalizace.
2006 soukr. osoba Oprava chodníků živicí.
2006 KOCH Czech, s.r.o. Sanace římsy a balkonu adm. budovy KOCH.
2006 soukr. osoba Chodníky ze zámkové dlažby.
2006 ČEZ Distribuce a.s. Oprava vedení V 160/188.
2006 ČEZ Distribuce a.s. Oprava čtyřnásobného vedení V 160/188.
2005 UNITED ENERGY, a.s. Oprava čelních prosklených stěn CS 26 Bílina.
2005 UNITED ENERGY, a.s. Oprava betonových chodníků v areálu výtopny Proboštov.
2005 UNITED ENERGY, a.s. Oprava požárního vodovodu v areálu Teplice Proboštov.
2005 UNITED ENERGY, a.s. Oprava kondenzátního potrubí Duchcovská, Libušina.
2005 UNITED ENERGY, a.s. Oprava kondenzátního potrubí Jateční, Libušina.
2005 UNITED ENERGY, a.s. Oprava odvodnění garáží buldozérů od povrch. vod.
2005 Severočeská energetika, a.s. Oprava stožáru vedení 110 kV Bezděčín - Ml. Boleslav.
2005 Severočeská energetika, a.s. Oprava stožárů vedení 110 kV Smyčka Kr. Březno.
2005 Statutární město UL, OMOS Oprava plotu před hlavní budovou v ÚSP Hliňany, Řehlovice.
2005 Statutární město UL, OMOS Zednické práce v ul. Kmochova 4.
2005 Statutární město UL, OMOS Oprava plotu před hlavní budovou v ÚSP Hliňany,Řehlovice.
2005 Sp.pro chem.a hut.výrobu, UL 200 ks těsnění na deskový element systém Aeroflex.
2005 Perner - TOPIZ, UL Rekonstrukce potrubí v top. kanálu v sídl. DRUŽBA v Dubí u TP.
2005 Perner - TOPIZ, UL Teplovodní přípojka pro sportovní areál UL-Sev. Ter.
2005 Perner - TOPIZ, UL Zemní práce na teplovodní přípojce Severní terasa.
2005 soukr. osoba Stavební práce a úpravy RD Alšova 43, UL.
2005 V.Svoboda VODOINSTALACE, UL Vyčištění a desinfekci vodojemů v areálu VUSS.
2005 P-EKO s.r.o., UL Oprava komunikace na skládce odpadů.
2004 Spolchemie, a.s. 150 ks - membrány pro aerační elementy MBR 150/550.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Oprava kondenzátu v parovod. Kanálu, Teplice.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Oprava panelů parovodního kanálu, Teplice.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Oprava 4 ks odvodňovacích jímek na parovodu, Libušina.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Oprava elektrorozvaděčů.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Oprava kanalizace, Proboštov.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Montáž vodoměru na vstup do jímky odpad. vod.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Provedení parovod. příp. Glaverbel-Rybniční.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Výkopové práce.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Oprava parovodní přípojky ZŠ Stínadla.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Oprava parovodu Jateční ul.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Topný kanál na parovodní přípojce VHS Teplice.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Oprava střechy CHÚV.
2004 UNITED ENERGY, a.s. Oprava na požárním řadu ve VNOV.
2004 Doc. MUDr. Homola , CSc Nástavba střechy zdravot. střed., Masarykova 754/318A.
2004 Severočeská energetika, a.s. Demontáž 6 stožárů vč. bourání základů vedení 110 kV, Líšnice.
2004 Severočeská energetika, a.s. Oprava základu vedení 110 kV V 163/164 Chotějovice-Koštov.
2004 Severočeská energetika, a.s. Bourání beton. zákl. vedení 110kV V 1526/1530.
2004 Severočeská energetika, a.s. Oprava základů stožárů, smyčka Komořany.
2004 KOCH-CZECH, s.r.o. Bourání žel.bet. konstrukce.
2004 P - EKO s.r.o. Oprava přejezd. můstku na skládce Jedlová.
2004 soukr. osoba Rekonstrukce bytové jednotky bratří Čapků 23/11, UL.
2004 BD HORIZONT Opravy vstupních prostor Svojsíkova ul., ÚL
2003 P - EKO s.r.o. Stavební práce na opravě propustků, Jedlová.
2003 Severočeská energetika DC a.s. Geodetické zaměření stožáru 110kV V 153/V154.
2003 Severočeská energetika DC a.s. Zhotovení základu stožáru č. 54 Výškov - Chotějovice.
2003 Severočeská energetika DC a.s. Odvodnění stožáru č. 27 vedení V 161 Nechvalice-Glaverbel.
2003 Severočeská energetika DC a.s. Zhotovení základu stožáru vedení V 160/199 Bohyně.
2003 Severočeská energetika DC a.s. Oprava stožáru vedení V 151/148 Výškov-Komořany.
2003 REKS Plzeň Oprava základů stožárů VN 110 kV Noviny Hrádek n.N.
2003 Severočeská energetika DC a.s. Oprava základu stožáru č. 95 - Bílina.
2003 Severočeská energetika DC a.s. Oprava stojiny stožáru vedení V 163/164.
2003 TSM Ústí n.L. Oprava skladu.
2003 Úřad práce, ÚL Provedení sanační omítky.
2003 soukr. osoba Provedení opěrné zdi na pozemku na Střekově.
2003 soukr. osoba Provedení opravy střechy.
2003 UNITED ENERGY, a.s. Oprava požárního řadu a osazení požárního hydrantu.
2003 UNITED ENERGY, a.s. Oprava kanalizačního potrubí Teplice letiště Nová Ves.
2003 UNITED ENERGY, a.s. Oprava topného kanálu Teplice-Šanov.
2003 UNITED ENERGY, a.s. Demolice a zásyp teplovodní šachty Teplice.
2003 UNITED ENERGY, a.s. Oprava ocelových konstrukcí a patek parovodu, TPC.
2003 UNITED ENERGY, a.s. Oprava parovodu v ul. Bratislavská.
2003 KOCH-CZECH, s.r.o. Výměna podlahové krytiny.
2003 KOCH-CZECH, s.r.o. Provedení klempířských prací na garážích.
2003 PiiS s.r.o., Pardubice Navýšené práce za provedení průrazů panelů.
2003 CHEMOPHARMA a.s. Oprava vnější fasády.
2003 DEKONTA, a.s. Příprava popílkocementocých směsí a betonu.
2003 soukr. osoba Oprava fasády Teplice.
2003 soukr. osoba Oprava fasády RD.
2002 ÚŘAD PRÁCE, UL Oprava zámkové dlažby parkoviště.
2002 ÚŘAD PRÁCE, UL Provedení oprav.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Oprava parovodu v Teplicích.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Terénní úpravy po výkop. pracích, odstranění poruchy TUV, TPC.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Výkopové práce k odstranění poruchy TUV v ZŠ, TPC.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Výkopové práce a oprava poruchy v STK, Krupka.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Stavební úpravy na VS Duchcovská, Teplice.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Stavební úpravy na VS Bratislavská, Teplice.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Oprava poruchy parovodu v Jatečí ul.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Sonda při opravě poruchy nad topným kanálem,TPC.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Oprava poruchy ÚT v STK, Teplice.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Oprava omítek podlah, stropu, vymalování, Teplice.
2002 UNITED ENERGY, a.s. Stavební práce při poruše parovodu, Teplice.
2002 Severočeská energetika DC a.s. Oprava základů stožárů, Roudnice, Mojžíř, Konojedy.
2002 Severočeská energetika DC a.s. Zemní práce, zhotovení pilot, uložení zákl.armatury.
2002 Severočeská energetika DC a.s. Zesílení stojin stožáru vedení V 161/161 AMOFIX.
2002 Severočeská energetika DC a.s. Oprava základů stožárů vedení V 161/161.
2002 Severočeská energetika DC a.s. Inž.-geolog. průzkum vč. vyhodnocení zeminy vedení V 160/199.
2002 P - EKO s.r.o. II. etapa na opravě zdi a výstavba drátěného oplocení.
2002 Bytové Družstvo, Praha Obložení soklu , Ježkova 5, Praha 3.
2002 SBD ROZVOJ, UL Oprava-výměna kanal.přípojky, Neštěmice.
2002 KOCH-CZECH, s.r.o. Oprava kanal.systému a úprava kuchyňky.
2001 Severočeská energetika a.s. Provedení sond u 29 nosných stožárů - smyčka Glaverbel.
2001 Severočeská energetika a.s. Čištění základů - Teplice
2001 Severočeská energetika a.s. Oprava základu stožáru č. 11 vedení V 161/161
2001 Severočeská energetika a.s. Oprava základu stožárů č. 1 - 66 vedení 110 kV - Litoměřice
2001 UNITED ENERGY, a.s. Odstranění havárie na pož. řádu VNOV a jeho prodloužení
2001 UNITED ENERGY, a.s. Provedené práce z obj.č. 10403199 ze dne 20.3.2001.
2001 UNITED ENERGY, a.s. Dešťová kan., zemní práce, dodávka a montáž ocel. potrubí.
2001 UNITED ENERGY, a.s. Zemní práce pro průzkum umístění šoupat na hl. přívodu vody.
2001 UNITED ENERGY, a.s. Opr. dešť. kan. z okapového svodu chemické úpravny vody VNOV.
2001 UNITED ENERGY, a.s. Zaslepení potrubí odbočky DN 40 z hl. přívodu vody pro CHÚV.
2001 UNITED ENERGY, a.s. Výkopové práce k odstr. poruchy na parovodu v ul. Svojsíkova.
2001 ČR-Ministerstvo obrany, UL Oprava přívodního potrubí do ČOV Tisá.
2001 POVODÍ LABE s.p. HK Trhací práce v k.ú. Vědomice.
2001 ČR - ČSSZ, Praha Ruční zboření komína.
2001 ÚŘAD PRÁCE, UL Oprava garáže a zadního vstupu.
2001 Severočeská vodár. spol., a.s. Odstranění čerpací stanice Ovčín - Trmice.
2001 ZOO, UL Demolice opěrné zdi v areálu ZOO UL v pavilonu šelem.
2001 SPOLCHEMIE a.s. Dodávka 20 ks provzduš. elementů a membrán do ČOV.
2001 3 NET Oprava střešní konstrukce na obj. u Hadích lázní, TP.
2001 3 NET Oplocení a vjezd parkoviště.
2001 TONASO a.s., UL Posouzení stavu vápenných prací.
2001 Krušnohorská stav. a obch.,s.r.o. Celková rekonstrukce objektu u Kamenných lázní, Teplice.
2001 AUTOŠKOLA Petružálek Oprava vstupního objektu a úprava výkladců.
2001 soukr. osoba Stavební práce na stavbě 0020-Teplice-Proboštov.
2001 P-EKO s.r.o. UL Oprava zdi a výstavba drátěného oplocení.
2000 Severočeská energetika a.s. Opr. zákl. stož. č.34 vedení 1504/1574 a č.46 vedení V 1562/1512.
2000 Severočeská energetika a.s. Oprava zákl. stožárů č. 1-37 vedení V 1504/1574 Podhájí -Varnsdorf.
2000 Severočeská energetika a.s. Oprava zákl. stožárů č. 6-60 vedení kV 110 - Podhájí -Velký Šenov.
2000 Magistrát města UL Zhotovení odvodňovacího zařízení na komunikaci Lužická.
2000 ČR-vojenská správa, UL Stavební úpravy domu Masarykova 219.
2000 ČR-vojenská správa, UL Měření.
2000 ČR-vojenská správa, UL Měření.
2000 ČR-vojenská správa, UL Vyčištění odtok. žlabu a znovuzhotovení a upevnění měr.nádoby.
2000 Obec Velké Chvojno Zpevnění místní komunikace v obci Luční Chvojno.
2000 AUTOŠKOLA Petružálek Stavební práce na objektu autoškoly.
2000 AUTOŠKOLA Petružálek Úprava učebny.
2000 OMNIMONT s.r.o. Dodávka 20 ks provzdušňovacích elementů MBR a 30 ks membrán.
2000 soukr. osoba Stavební práce na RD Habrovice.
2000 Krušnohorská stavební spol.s r.o. Stavební práce na akci Poplzy.
2000 MUDr. Pavel Budil, UL Stavební práce v čekárnách.
2000 soukr. osoba Osazení a montáž kanal. jímky na p.p.č. 221 Habrovice.
2000 STAMP s.r.o., Náchod Úprava příjezdové cesty na akci rybí přechod VD Střekov.
2000 STAMP s.r.o., Náchod Demolice vodního odporu na stavbu VD Střekov.
2000 STAMP s.r.o., Náchod 2. etapa oplocení v délce cca 60 m VD Střekov.
2000 STAMP s.r.o., Náchod Stavební práce VD Střekov.
2000 STAMP s.r.o., Náchod Zemní práce VD Střekov.
2000 STAMP s.r.o., Náchod Stavební práce rozebrání nábřežní zdi.
2000 ÚŘAD PRÁCE, UL Stavení práce.
2000 ČR-vojenská správa, UL Čištění a sanace zanesené kanal. šachty.
2000 ČR-vojenská správa, UL Montáž a zprovoznění lapačů tuku na VÚ 6793 Tisá.
1999 SPOLIO a.s., UL Zalití sudů na III. etáži a 2. části budované "podkovy".
1999 OMNIMONT s.r.o. Dodávka 220 ks provzdušňovacích elementů MBR vč. těs. gumy.
1999 Obec Velké Chvojno Staveb. úpravy rybníka a jeho okolí v M. Chvojně vč. proj. dok.
1999 Obec Velké Chvojno Zjištění kategorizace rybníka v Malém Chvojně.
1999 ČR-Vojenská správa, LT Oprava havárie výtlačného řádu pro VDJ VPCHV Tisá.
1999 ČR-Vojenská správa, LT Oprava havárie tlakového systému pro centr. sprchy.
1999 S K D PRŮMSTAV UL Dodávka a montáž čerpací jímky.
Design pro Severní Stavební, a.s. navrh a vytvořil Jakub Komenda. Vytvořil Tomáš Kapitán.