Inženýrské sítě a městské inženýrství

  • - Vodovody, vodovodní přípojky
  • - Kanalizace, kanalizační přípojky
  • - Zajištění projektů plynovodů a veřejného osvětlení
  • - Komunikace, chodníky, parkoviště, odvodnění těchto zpevněných ploch, dopravní značení
  • - Koordinace všech výše uvedených typů staveb a inženýrských sítí v uličním profilu
  • - Umístění městského mobiliáře (lavičky, kašny, pítka apod.) včetně zajištění sadových úprav
Design pro Severní Stavební, a.s. navrh a vytvořil Jakub Komenda. Vytvořil Tomáš Kapitán.