Komunikace, chodníky, parkoviště, odvodnění těchto zpevněných ploch, dopravní značení

Návrh komunikace

Návrh komunikace

Podélný profil komunikace

Podélný profil komunikace

Parkoviště

Parkoviště

Návrh kruhové křižovatky

Návrh kruhové křižovatky

Dopravní značení

Dopravní značení
Design pro Severní Stavební, a.s. navrh a vytvořil Jakub Komenda. Vytvořil Tomáš Kapitán.