Kanalizace, kanalizační přípojky

Koordinační situace s kanalizací dešťovou a splaškovou

Koordinační situace s kanalizací dešťovou a splaškovou

Podélný profil splaškové kanalizace

Podélný profil splaškové kanalizace

Podélný profil dešťové kanalizace

Podélný profil dešťové kanalizace
Design pro Severní Stavební, a.s. navrh a vytvořil Jakub Komenda. Vytvořil Tomáš Kapitán.